menu dblex
rycka till sig
verb
stjäla
knycka
hugga
bemäktiga sig
ta
rafsa åt sig
snappa bort
nappa
gripa
beslagta
kasta sig över
nafsa
snappa

Alla synonymer går att klicka på.