menu dblex
rycka sig loss från
verb
frigöra sig från
anfalla

Alla synonymer går att klicka på.