menu dblex
ruttenhet
substantiv
korruption
fördärv
röta

Alla synonymer går att klicka på.