menu dblex
ruter
substantiv
kläm
fart
energi
kraft
krut
spänst
beslutsamhet
tåga
takter

Alla synonymer går att klicka på.