menu dblex
ruska upp
verb
pigga upp
väcka
sätta fart i
rycka upp

Alla synonymer går att klicka på.