menu dblex
rudimentär
adjektiv
förkrympt
outvecklad
outbildad
ofullgången
antydd
tillbakabildad
primitiv
elementär
obetydlig

Alla synonymer går att klicka på.