menu dblex
rotel
substantiv
avdelning av ämbetsverk

Alla synonymer går att klicka på.