menu dblex
rota sig
verb
växa fast
slå rot
börja växa
ta sig
bli acklimatiserad
få fotfäste
rota
rotslå
rotas

Alla synonymer går att klicka på.