menu dblex
rotände
substantiv
rotända

Alla synonymer går att klicka på.