menu dblex
rotända
substantiv
rot
Alternativ stavning
rotände

Alla synonymer går att klicka på.