menu dblex
riva upp
verb
sprätta
rispa

Alla synonymer går att klicka på.