menu dblex
ritsa
substantiv
repa
skåra
märke
rand
streck
rispa
snitt
ritsa
verb
rista

Alla synonymer går att klicka på.