menu dblex
rissla
substantiv
släde
rissla
verb
sortera
sålla
harpa
sikta
rensa
sila
porla
rassla
klirra
sorla
skvalpa
rinna
klucka
kvillra
prassla
susa

Alla synonymer går att klicka på.