menu dblex
rinna upp
verb
uppstå
framspringa
uppkomma
upprinna
födas
framkvälla
uppgå

Alla synonymer går att klicka på.