menu dblex
ringaste
adjektiv
sämsta
Se även
ringa
ringare

Alla synonymer går att klicka på.