menu dblex
riktpunkt
substantiv
blickpunkt
ögonmärke
mål
märke

Alla synonymer går att klicka på.