menu dblex
riktigt återge
verb
träffa

Alla synonymer går att klicka på.