menu dblex
riktighet
substantiv
fog
grund
befogenhet

Alla synonymer går att klicka på.