menu dblex
rikta uppmärksamheten på
verb
framdraga
fästa uppmärksamheten på

Alla synonymer går att klicka på.