menu dblex
rikta kursen mot
verb
stäva

Alla synonymer går att klicka på.