menu dblex
rida någon på näsan
verb
vara övermodig
sätta sig på näsan på någon
ta sig ton mot
hunsa
hundsfottera
vara respektlös mot
ta tömmarna

Alla synonymer går att klicka på.