menu dblex
revolutionerande
adjektiv
samhällsupplösande
omstörtande
anarkistisk
rabulistisk
subversiv
banbrytande
epokgörande
vägröjande
nydanande

Alla synonymer går att klicka på.