menu dblex
revoltör
substantiv
revolutionär
bildstormare
omstörtare
frondör
rebell
rabulist
nihilist
oppositionsman

Alla synonymer går att klicka på.