menu dblex
reumatisk
adjektiv
värkbruten

Alla synonymer går att klicka på.