menu dblex
resumera
verb
sammanfatta
referera
rekapitulera
sammandra

Alla synonymer går att klicka på.