menu dblex
resultera i
verb
bli följden
utmynna i
övergå i
föra till
medföra
mynna
åtföljas av
bära frukt
leda till resultat

Alla synonymer går att klicka på.