menu dblex
restriktion
substantiv
inskränkning
förbehåll
begränsning
band
tvång
ingrepp
ransonering
åtstramning
Se även
restriktioner

Alla synonymer går att klicka på.