menu dblex
resenär
substantiv
resande
passagerare
trafikant
turist
vandringsman
vägfarande
åkande

Alla synonymer går att klicka på.