menu dblex
resa vapen
verb
gripa till vapen
dra blankt

Alla synonymer går att klicka på.