menu dblex
resa hinder för
verb
motverka

Alla synonymer går att klicka på.