menu dblex
repudiera
verb
förkasta
förskjuta

Alla synonymer går att klicka på.