menu dblex
repris
substantiv
omtagning
upprepning
dacapo
refräng
repristecken
återuppförande
återupptagande
skov
gång

Alla synonymer går att klicka på.