menu dblex
reminiscens
substantiv
erinring
minne
hågkomst
erinran
minnesbild
kvarleva
relikt
återstod
avglans
lån
återklang

Alla synonymer går att klicka på.