menu dblex
rembursera
verb
återbetala
ersätta
återlämna
Alternativ stavning
remboursera

Alla synonymer går att klicka på.