menu dblex
rektifiera
verb
rätta till
justera
rätta

Alla synonymer går att klicka på.