menu dblex
regnskur
substantiv
blöta
regn

Alla synonymer går att klicka på.