menu dblex
regalera sig
verb
smörja kråset
äta

Alla synonymer går att klicka på.