menu dblex
refusera
verb
förkasta
avvisa
avslå
försmå
tillbakavisa
underkänna
neka
avböja
vägra
spola
rata
vraka
kassera

Alla synonymer går att klicka på.