menu dblex
refräng
substantiv
omkväde
dacapo
repris
flonflon
vers
Se även
refrängen

Alla synonymer går att klicka på.