menu dblex
redovisning
substantiv
redogörelse
exposé
framställning
översikt
rapport
tablå
räkenskap
avräkning
kontokurant
bokföring
specifikation
I uttryck
för redovisning

Alla synonymer går att klicka på.