menu dblex
redogöra för
verb
skildra
framställa
berätta
referera
utlägga
framlägga
relatera
beskriva
föredra
förklara
ange

Alla synonymer går att klicka på.