menu dblex
redlös
adjektiv
sjöoduglig
drivande vind för våg
manöveroduglig
ostyrbar
stupfull
plakat
full
berusad
drucken
utan styrsel

Alla synonymer går att klicka på.