menu dblex
recess
substantiv
överenskommelse
beslut
avtal
fördrag
traktat

Alla synonymer går att klicka på.