menu dblex
rastställe
substantiv
hållplats
håll
station

Alla synonymer går att klicka på.