menu dblex
raska
verb
lunka
småspringa
lufsa
traska
rafsa
rafsa ihop
skjuta undan
I uttryck
raska på
raska sig
raska undan

Alla synonymer går att klicka på.