menu dblex
rappa på
verb
piska
smälla

Alla synonymer går att klicka på.