menu dblex
raffel
substantiv
hasard
dobbel
spel
hasardspel
sensation
spänning

Alla synonymer går att klicka på.