menu dblex
röveri
substantiv
plundring
rån
stöld
tjuvnad
rov

Alla synonymer går att klicka på.