menu dblex
rös
substantiv
röse
rösen
röse
rösen

Alla synonymer går att klicka på.