menu dblex
råmaterial
substantiv
gods
material
råvara
stoff
ämne
massa

Alla synonymer går att klicka på.